Slider image 1 Slider image 2 Slider image 3 Slider image 4 Slider image 5

Privacyverklaring van Timmerfabriek K. Dieleman B.V.

Timmerfabriek K. Dieleman B.V., gevestigd aan de Terneuzensestraat 28 te 4543 BN Zaamslag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

M.G. Dieleman is de functionaris gegevensbescherming bij Timmerfabriek K. Dieleman B.V. Hij is te bereiken via
dieleman@kdieleman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Timmerfabriek K. Dieleman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • locatiegegevens
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • burgerservicenummer (bsn)
 • kredietwaardigheidscheck

Om het mogelijk te maken producten die u bij ons koopt achteraf te betalen en ons te beschermen tegen misbruik, laten wij uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordeler die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor het afhandelen van uw betaling
 • om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens t.B.V. De belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde systemen; dat wil zeggen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • projectadministratie wordt in verband met de garantietermijnen maximaal tien jaar bewaard.
 • financiële administratie wordt zeven jaar bewaard om te voldoen aan de voorschriften van de belastingdienst.
 • dossiers personeel en salarisadministratie worden zeven jaar bewaard om te voldoen aan de voorschriften van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Timmerfabriek K. Dieleman B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen, tenzij dit verzoek in strijd is met onze wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dieleman@kdieleman.nl. Mocht het voldoen aan verzoeken direct of indirect kosten voor ons meebrengen, dan kunnen wij die kosten bij u in rekening brengen. Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dieleman@kdieleman.nl.